Kvalitet

Frameco AB är certifierade enligt 9001:2015. Klicka här för att se certifikatet som pdf. Framecos verksamhetspolicy är: ”Frameco’s verksamhet och produkter skall tillfredställa Kunder och Myndigheters krav och förväntningar på Kvalitet och Miljö.”

– Verksamhetsfokus: Vi skall vara specialister på utveckling och tillverkning av Armstöd och Stolsunderreden.

– Marknadsfokus: Frameco skall utveckla och tillverka ergonomiskt genomtänkta produkter för de professionella förarmiljöerna. Produkterna skall marknadsföras i Europa och Nordamerika.

– Kundfokus: Kunden avgör alltid vad som är rätt. Kvalitet och acceptabel miljöpåverkan, och kundens reaktioner utgör alltid grunden i allt vårt förbättringsarbete.

– Miljöfokus: Miljöpåverkan på luft vatten och mark skall vara minimal och alltid uppfylla kunder och myndigheters krav. Regelbundna kontakter med Kommunens miljöenhet skall bidraga till att vi alltid är familjära med gällande krav. Myndigheter ses av oss som en del av kundkedjan.

– Personalfokus: Kontinuerlig genomgång av personalens kompetens görs för att säkerställa att den alltid är i paritet  med vår teknik. Personalens engagemang och entusiasm uppmuntras genom att de hela tiden är med och kan påverka både produkter och process.

– Förbättringsfokus: Kontinuerliga genomgångar av kundreaktioner och företagets verksamhet säkerställer en kontinuerlig förbättringsprocess.