Miljöcertifikat

Frameco AB är certifierade enligt 14001:2015. Klicka här för att se certifikatet som pdf. I vårt miljöarbete strävar vi efter att minimera påverkan på miljön så långt det är möjligt. Detta skall mål skall uppnås genom att:

– Följa myndigheters krav inom miljöområdet.

– Minimera vår energiförbrukning.

– Använda och konstruera produkter och material som kan återanvändas på ett resursmässigt bra sätt.

– Utbilda och engagera alla medarbetare i företaget.

Ladda ner pdf:er med Produktinformation – innehållsförteckning material: 31060020005200