It´s all about ergonomy – design, thinking and economy.

Proper ergonomics for the driver gives proper economics for the company

Frameco has been developing and manufacturing armrest for heavy-duty vehicles since 1983.
With more than 40 years of experience, we have learned what the customers want. We know that the need varies from driver to driver, and from vehicle to vehicle.
The world doesn’t stop revolving even if you would like it to, so we at Frameco always aim to adapt to the latest breakthroughs. Therefore we meet problems with innovating ideas and cost efficient ergonomics made to last.

God ergonomi för föraren – Ger god ekonomi för företaget

Frameco har utvecklat och producerat armstöd för arbetsfordon sedan 1983. Mer än 40 år erfarenhet har lärt oss vilka lösningar våra kunder vill ha. Vi vet att behoven varierar från förare till förare och från fordon till fordon.

Vår roll är att hela tiden anpassa oss till förändringarna. Därför möter vi hela tiden upp med nytänkande, smart design, kostnadseffektivitet och framsynt ergonomi.